Skip to content

Privacy Policy

COOKIE POLICY CHITA (YOUMEN) BV 

 

Algemeen

CHĪTĀ (Youmen) BV (hierna genoemd “CHĪTĀ (Youmen)”, “wij”) maakt voornamelijk gebruik van cookies om uw surfervaring op https://chitastaffing.com/ (hierna genoemd de “Website”) al dan niet via de mobiele website (hierna genoemd de “mobiele website”), te verbeteren. Alle gegevens die CHĪTĀ (YOUMEN) haalt uit haar cookies zijn anoniem en worden alleen gebruikt om de klantenervaring op de Website en de mobiele website te begrijpen met als doel om de prestaties en bruikbaarheid van deze Website te verbeteren.

CHĪTĀ (YOUMEN) is gerechtigd om deze cookie policy te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de cookie policy wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. Van zodra een nieuwe cookie policy uitwerking zal krijgen, zal uw toestemming omtrent het gebruik van cookies wederom gevraagd worden.

 

Wat is een cookie?

Een cookie, ook wel bekend als een HTTP cookie, een web cookie of een browser cookie, is meestal een klein tekstbestand verzonden van een website en opgeslagen in de webbrowser resp. op het toestel van de gebruiker terwijl een gebruiker aan het surfen is op een website resp. gebruik maakt van een mobiele mobiele websiteapplicatie. Wanneer de gebruiker in de toekomst op dezelfde website surft, kunnen de gegevens die zijn opgeslagen in de cookie worden opgehaald door de website om de website op de hoogte te brengen van de vorige activiteit van de gebruiker. Cookies werden ontworpen als een betrouwbaar mechanisme voor websites om de status van de website of de activiteit die gebruiker in het verleden heeft ondernomen, te herinneren. Ze helpen ons om uw bezoek aan de Website en te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld taalkeuze, een nieuwsbrief, enz.) en om meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Indien u de Website wenst te raadplegen resp. te gebruiken, raadt CHĪTĀ (YOUMEN) u aan om de cookies in te schakelen. Echter, indien u verkiest om dit niet te doen, bent u altijd vrij om ze niet in te schakelen.

Cookies kunnen omvatten: het klikken op bepaalde knoppen, inloggen of een opname van de pagina’s welke door de gebruiker werden bezocht, zelfs maanden of jaren geleden. Hoewel cookies geen virussen kunnen bevatten en geen malware kunnen installeren op de gast computer, worden tracking cookies en vooral third-party tracking cookies vaak gebruikt als manieren om lange termijn gegevens van de browsergeschiedenis van individuen samen te stellen – een grote privacy bezorgdheid die de aanleiding vormde voor de Europese en Amerikaanse wetgevers om actie te ondernemen in 2011. Deze cookieverklaring is in overeenstemming met de huidige Belgische Wet (Wet van 10/07/2012 tot vaststelling van bepalingen betreffende de elektronische communicatie, BS 20/9/2012).

 

Deze Website gebruikt verschillende types van cookies:

De strikt noodzakelijke cookies: Zoals de naam al doet vermoeden zijn deze cookies strikt noodzakelijk om u in staat te stellen te surfen op de Website of om bepaalde functies, dewelke u hebt aangevraagd, te voorzien.

Cookies voor functionaliteit: Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de Website door het opslaan van uw voorkeuren. Bijvoorbeeld, u met het instellen van uw profiel.

Tracking cookies: Deze cookies zullen gebruikerssessies overleven. Wanneer de Max-Age van een permanente cookie is ingesteld op 1 jaar, dan zal binnen dat jaar de initiële waarde, opgenomen in die cookie, terug verzonden worden naar de server iedere keer de gebruiker de server bezoekt. Dit wordt gedaan om essentiële informatie op te slaan, zoals hoe de gebruiker initieel naar de Website is gekomen. Om deze reden worden ze ook wel tracking cookies genoemd. Bijvoorbeeld, zodra u de gewenste taal hebt gekozen, zal de Website uw voorkeur opnemen in een permanente cookie en opslaan op uw browser. Wanneer u daarna opnieuw de Website bezoekt, zal de Website ) die permanente cookie gebruiken om ervoor te zorgen dat de inhoud wordt geleverd in de door u gewenste taal.

Prestatie cookies: Deze cookies helpen om de prestaties van de Website en het Platform te verbeteren en aldus zo een betere gebruikerservaring te voorzien. CHĪTĀ (YOUMEN) maakt gebruik van Google Analytics, een populaire webanalyse-service aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om CHĪTĀ (YOUMEN) te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. Het registreert het aantal bezoekers en vertelt CHĪTĀ (YOUMEN) zaken over hun algehele gedrag – zoals de typische duur van een bezoek aan de Website of het aantal pagina’s een gebruiker gemiddeld bekijkt.

Third party cookies: Om haar communicaties te ondersteunen heeft CHĪTĀ (YOUMEN) haar inhoud verankerd in sociale media kanalen, zoals onder meer YouTube, Facebook, Twitter en LinkedIn, alsook maakt CHĪTĀ (YOUMEN) gebruik van de sharing mogelijkheden op sociale netwerken. De kanalen die CHĪTĀ (YOUMEN) gebruikt kunnen cookies bevatten van deze websites en CHĪTĀ (YOUMEN) controleert deze niet. U dient de relevante website van deze derden te raadplegen voor meer informatie over deze cookies.

Lijst van cookies die de Website gebruikt

De tabel hieronder bevat een opsomming van de cookies die CHĪTĀ (YOUMEN) desgevallend gebruikt en welke informatie deze opslaan.

Google Analytics cookies

Wij gebruiken Google Analytics cookies om gegevens te verzamelen over uw sessies op onze website. Voor meer informatie rond de werking van deze cookies, consulteer aub de cookie & privacyverklaring van Google.

 

_GA

_GID

_UTMA

_UTMZ

_LEADINUTK

Andere website cookies

 

ACCEPT_COOKIES : Deze cookie houdt de instelling bij of u cookies aaBVaard heeft.

EM_CDN_UID : Deze cookie kent u een unieke user-ID toe.

__CFDUID : De Cloudfare cookie overschrijft de security status op basis van IP-adres.

__QCA: De Quantcast cookie houdt informatie bij over uw IP-adres, pixelcode, verwijzende en huidige HTTP website en andere statistieken.

AJS_USER_ID: Deze cookie kent u een unieke ID toe.

ff_news_session: Cookie set by the Flow Flow plugin.

CHĪTĀ (Youmen) cookies

 

TL_LOGIN_NAME: Deze cookie onthoudt uw CHĪTĀ (Youmen) username.

TLP: Deze cookie bewaart uw authenticatie

GOTOLOGIN: Deze cookie verwijst u naar de loginpagina. TLSES: Deze cookie kent u een sessie-ID toe en bewaart deze.

 

Cookies uitschakelen

Er zijn een aantal opties beschikbaar om het opslaan van cookies te voorkomen. Gelieve de websites van de verschillende browsers te bezoeken om te leren hoe je de opslag van cookies kan blokkeren. Het is goed te beseffen dat wanneer u beslist om al uw cookies te verwijderen u hoogstwaarschijnlijk al uw gebruikersnamen en paswoorden op alle websites die u bezoekt, moet heringeven, waar u dus voordien niet eens moest over nadenken. Zoals reeds vermeld, kunnen cookies een echte aanwinst zijn voor uw surfervaring op het web. Wenst u meer te weten over cookies, gelieve de website www.allaboutcookies.org te bezoeken. Deze website voorziet meer informatie over cookies, legt gedetailleerd uit hoe je de cookies die u vindt, kunt verwijderen en het toont u hoe u vertrouwde websites kunt toestaan om cookies op te slaan op uw computer.

 

Contactgegevens CHĪTĀ (YOUMEN)

CHĪTĀ (YOUMEN) BV

Louiza-Marialei 8

2018 Antwerpen (België)

Frederic.vanderheyde@duvalunion.com

 

Privacy

 

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van CHĪTĀ (Youmen) (hierna genoemd “CHĪTĀ (Youmen)”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://chitastaffing.com/ be (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen CHĪTĀ (YOUMEN) en haar klanten, prospecten en business partners.

 

CHĪTĀ (YOUMEN) wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die CHĪTĀ (YOUMEN) verzamelt, alsook over de wijze waarop CHĪTĀ (YOUMEN) deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

 

Het bezoeken van de Website en het aanmaken van een account impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

 

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van CHĪTĀ (YOUMEN).

 

Soorten persoonsgegevens

CHĪTĀ (YOUMEN) kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Bedrijfsadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • Bedrijfsnaam
 • Administratieve bedrijfsgegevens

Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website van CHĪTĀ (Youmen) (hierna genoemd het “website”) (zoals maar niet beperkt tot IP-adres, browsertype, de webpagina die u bezocht wanneer u toegang verkreeg tot de Website)

Communicatievoorkeur

Correspondentiegegevens met en uitgaande van CHĪTĀ (Youmen)

CHĪTĀ (YOUMEN) verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal CHĪTĀ (YOUMEN), bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat CHĪTĀ (YOUMEN) toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.

 

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

 • Een samenwerking met CHĪTĀ (YOUMEN)
 • Bezoek van de Website
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de Website)
 • Correspondentie met en uitgaande van CHĪTĀ (Youmen)
 • Het opvragen van een offerte
 • Het uitwisselen van business cards

De door CHĪTĀ (YOUMEN) verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

 

Gebruik persoonsgegevens

CHĪTĀ (YOUMEN) kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

 • De aanmaak van een account en de bevestiging daarvan
 • De uitvoering van een overeenkomst met CHĪTĀ (YOUMEN)
 • Het leveren van de diensten van CHĪTĀ (Youmen)
 • Het leveren van support
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur en uitdrukkelijke toestemming
 • Het verzenden van facturen en de iBVordering van betalingen
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 • Statistische doeleinden
 • De opmaak van een offerte
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

CHĪTĀ (YOUMEN) zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van CHĪTĀ (YOUMEN) en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management). Indien het noodzakelijk is dat CHĪTĀ (YOUMEN) in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

 

OBVerminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat CHĪTĀ (YOUMEN) uw persoonsgegevens openbaar maakt:

Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer CHĪTĀ (YOUMEN) hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;

Wanneer CHĪTĀ (YOUMEN) of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens –  dewelke CHĪTĀ (YOUMEN) heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn;

Met het oog op het detecteren van gelijkaardige profielen zoals het uwe, behoudens wanneer u zich hiertegen uitdrukkelijk hebt verzet.

In alle overige gevallen zal CHĪTĀ (YOUMEN) uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

 

Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart CHĪTĀ (YOUMEN) uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

 

Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan CHĪTĀ (YOUMEN) te bezorgen via email of ter post:

 

Recht op toegang tot de persoonsgegevens die CHĪTĀ (YOUMEN) mogelijks over u beschikt;

 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier.

 

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van CHĪTĀ (YOUMEN).

 

Beveiliging persoonsgegevens

CHĪTĀ (YOUMEN) verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

 

CHĪTĀ (YOUMEN) zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).

 

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van CHĪTĀ (YOUMEN), de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan CHĪTĀ (YOUMEN) in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

 

Tot slot, zal de veiligheid van uw account ook mede afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de website. CHĪTĀ (YOUMEN) zal nooit vragen om uw wachtwoord zodoende u ertoe gehouden bent dit niet zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld – bijvoorbeeld omdat deze derde heeft aangegeven uw aaBVullende diensten te bieden – zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw account. CHĪTĀ (YOUMEN) raadt u dan ook ten stelligste aan wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft genomen tot uw account uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen en contact met ons op te nemen.

 

Grensoverschrijdend verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, dewelke (i) de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’, of (ii) enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten.

 

Update Privacy Verklaring

CHĪTĀ (YOUMEN) is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

 

Andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is CHĪTĀ (YOUMEN) verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

 

Klachten

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop CHĪTĀ (YOUMEN) uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

 

Contacteer CHĪTĀ (YOUMEN)

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop CHĪTĀ (YOUMEN) uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 

Via e-mail: https://chitastaffing.com/ of

Via de post: CHĪTĀ (YOUMEN), Louiza-Marialei 8, 2018 Antwerpen (België)

 

Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website https://chitastaffing.com/

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel CHĪTĀ (Youmen BV) zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen  wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. CHĪTĀ (Youmen BV) garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. CHĪTĀ (Youmen BV) wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van CHĪTĀ (Youmen BV) staan links naar websites van derden: wij aaBVaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door CHĪTĀ (Youmen BV) niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

 

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij CHĪTĀ (Youmen BV) . Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CHĪTĀ (Youmen BV). U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

 

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, ten allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van CHĪTĀ (Youmen